Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Poniżej regulamin i karta zgłoszenia

https://patrzmysercem.pl/data/uploads/regulamin_konkursu_2023.docx

https://patrzmysercem.pl/data/uploads/karta_zgloszenia_2023.docx

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem" zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5 % podatku

KRS :0000300390

Bank Spółdzielczy w Kościanie 

92 8666 0004 0101 2118 2000 0001

To dzięki ofiarności ludzi dobrej woli stowarzyszenie daje dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie nadzieję na lepsze jutro

 

WYRÓŻNIENIE DLA STOWARZYSZENIA PATRZMY SERCEM

 

 

           Z okazji 150-lecia Banku Spółdzielczego w Kościanie nasze stowarzyszenie zostało

wybrane przez Bank, jako organizacja godna wsparcia. Goście Jubileuszu przekazali na konto

stowarzyszenia 22 000 zł. Symboliczny czek wręczył na ręce pani Katarzynie Smoczyk Prezes

Banku Spółdzielczego w Kościanie Radosław Grygier.

 

 

 

 

 

 

O stowarzyszeniu

 

    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Patrzmy Sercem jest organizacją wspierającą uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie im. Marii Konopnickiej. Powołano je 14.01.2008 r., a wpisano do KRS 21.03.2008r.

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 • Wspieranie zadań wychowawczych szkoły,
 • Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Wspomaganie specjalnych uzdolnień i kreowanie zainteresowań uczniów,
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, turystycznych, wypoczynkowych oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • Wzbogacanie wyposażenia szkoły.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych,
 • Inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
 • Integrację ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • Współpracę z wolontariuszami,
 • Organizowanie wystaw, konkursów, odczytów i koncertów.

 

Czy wiesz że..

 • Wolontariat - pomóż nam
 • OPP możesz przekazać 1% podatku
 • każdy może zostać DARCZYŃCĄ
 • możesz być PARTNEREM

Przekaż 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego PIT