Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną

         

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE

ORAZ

       STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„PATRZMY SERCEM” 

organizują:

XII KONKURS TAŃCA O ZŁOTĄ NUTKĘ

w dniu 2 kwietnia 2019 roku

godz. 9.00 – 13.30

w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej

ul. Marii Konopnickiej 1

w Kościanie

 Impreza ma charakter konkursu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Atrakcją konkursu będą występy znanych artystów z różnych dziedzin kultury.

Konkurs odbywa się cyklicznie pod hasłem:

„Tańcz nie żałuj podłogi,

 tańcz niech zabolą cię nogi”

 Honorowy patronat nad XII Konkursem Tańca o Złotą Nutkę objął Starosta Powiatu Kościańskiego

 

Termin zgłaszania zespołów tanecznych upływa 20marca

KARTA ZGŁOSZENIA 2019

KONKURS TAŃCA INFORMACJE

 

Instytucje współpracujące przy realizacji imprezy:

 

Kościański Ośrodek Kultury

Urząd Miasta Kościan

 

 

WYRÓŻNIENIE DLA STOWARZYSZENIA PATRZMY SERCEM

 

 

           Z okazji 150-lecia Banku Spółdzielczego w Kościanie nasze stowarzyszenie zostało

wybrane przez Bank, jako organizacja godna wsparcia. Goście Jubileuszu przekazali na konto

stowarzyszenia 22 000 zł. Symboliczny czek wręczył na ręce pani Katarzynie Smoczyk Prezes

Banku Spółdzielczego w Kościanie Radosław Grygier.

 

 

 

 

 

 

O stowarzyszeniu

 

    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Patrzmy Sercem jest organizacją wspierającą uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie im. Marii Konopnickiej. Powołano je 14.01.2008 r., a wpisano do KRS 21.03.2008r.

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 • Wspieranie zadań wychowawczych szkoły,
 • Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Wspomaganie specjalnych uzdolnień i kreowanie zainteresowań uczniów,
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, turystycznych, wypoczynkowych oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • Wzbogacanie wyposażenia szkoły.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych,
 • Inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
 • Integrację ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • Współpracę z wolontariuszami,
 • Organizowanie wystaw, konkursów, odczytów i koncertów.

 

Czy wiesz że..

 • Wolontariat - pomóż nam
 • OPP możesz przekazać 1% podatku
 • każdy może zostać DARCZYŃCĄ
 • możesz być PARTNEREM

Przekaż 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego PIT