Wydarzenia

Morsik V - cykl zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w wodzie (z elementami integracji sensorycznej) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

W roku 2013 w zajęciach na basenie ( przez 28 tygodni) brały udział dzieci i młodzież naszej szkoły. Dzięki zajęciom prowadzonym na basenie dzieci stały się odważniejsze i pewniejsze siebie, otwarte na rekreację i aktywność ruchową w wodzie. Ćwiczenia w wodzie były przyjemnym i motywującym sposobem na zwiększenie komfortu sensorycznego i ogólnej sprawności fizycznej (np. poprawa koordynacji, równowagi, samoobsługi ).Regularny pobyt na basenie pozwolił też zrzucić zbędne kilogramy.
Cykl zajęć MORSIK V przyczynił się, przede wszystkim do aktywnego, przyjemnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, poprawy ich postawy ciała - dzięki ćwiczeniom nastawionym na korekcję wad postawy, ćwiczeniom oddechowym i relaksacyjnym, a także dostarczył wielu wrażeń zmysłowych. Zajęcia na basenie sprawiły, że nasi podopieczni stali się też bardziej samodzielni a także bardziej odporni na infekcje.
Osiągnięte rezultaty zajęć na basenie to w szczególności:
-zwiększenie ogólnej wydolności organizmu
-promocja zdrowego stylu życia
-poprawa kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży
-umiejętność wybierania aktywnego i zdrowego stylu życia, spędzania czasu wolnego poprawa sprawności fizycznej
-wydłużenie czasu koncentracji, uwagi
-doznania wielozmysłowe
-poprawa czucia głębokiego
-normalizacja napięcia mięśniowego
-samodzielne wykonywanie prostych ćwiczeń korekcyjnych w wodzie (prostych ruchów rękoma i nogami, ćwiczeń oddechowych, opanowanie podstawowych wzorców ruchowych w leżeniu na plecach i brzuchu)
- umiejętność zachowania się w miejscach publicznych
- czerpanie satysfakcji z przebywania w wodzie
- nabranie pewności siebie i poczucia własnej wartości
- radość i uśmiech na twarzach dzieci
- aktywne spędzanie czasu wolnego

Wycieczka Kołobrzeg

W dniach od 3 do 7 czerwca 2013 r. odbył się wyjazd rehabilitacyjno – turystyczny do Kołobrzegu. Uczestniczyło w niej 14 uczniów klas zawodowych i 3 opiekunów (Renata Skrzypek, Grzegorz Skrzypek, Anna Puzyrewicz). Podczas pobytu w Kołobrzegu organizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne, spacery nad brzegiem morza, turnieje i konkursy. Zwiedzaliśmy port, molo, latarnię morską , stary fort , przystań jachtową, Muzeum Oręża Polskiego. Został również zorganizowany rejs stylizowanym statkiem pasażerskim po morzu. Wiele radości sprawiła uczestnikom wycieczka do centrum wojskowego „ Bastion” uczniowie mieli możliwość przejazdu bojowym transporterem opancerzonym SKOT po poligonie, a także rozgrywki sportowe na kręgielni. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem. Wyjazd został dofinansowany z Urzędu Miejskiego w Kościanie w wysokości 1000zł, oraz Starostwa Powiatowego w Kościanie w wysokości 800 zł.

Bezpieczeństwo

Projekt Bezpieczeństwo – wiem, umiem, reaguję realizowany był przez Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Patrzmy Sercem. Opiekunami projektu są Pani Eliza Kozłowska i Pani Magdalena Żurczak. Przedsięwzięcie jest spójne z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej na rok 2012/2013. Ten rok szkolny został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Bezpiecznej Szkoły.
Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci, tym bardziej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.,br> Podejmując się realizacji projektu „Bezpieczeństwo – wiem, umiem, reaguję” nauczycielki chciały przygotować uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku wskazując mu możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych i niebezpiecznych.
Projekt zakładał szereg działań polegających na praktycznym przygotowaniu młodzieży do unikania czyhających zagrożeń, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz samokontroli w sytuacjach zagrożenia. Wskazując dzieciom i młodzieży praktyczne wskazówki, przeprowadzając scenki sytuacyjne możemy przez działanie przygotować ich do prawdziwych niebezpiecznych sytuacji.
Projekt składał się z kilku działań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
-Bezpieczne zachowania – szkoła
- Bezpieczny Internet kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Wykorzystujmy go do tych celów!
-Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
-Ochrona przeciwpożarowa
-Zagrożenia cywilizacyjne
Jednym z najważniejszych postulatów było zorganizowanie konkursu o zasięgu wojewódzkim przeznaczonym dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którego zadaniem było przygotowanie filmu promującego bezpieczeństwo w szkole pt: Bezpieczeństwo – wiem, umiem, reaguję.
Konkurs miał na celu przekazanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną jak najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa za pomocą nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Nasze przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebie coraz intensywniejszego włączania do programu zajęć szkolnych edukacji medialnej. Chcieliśmy zachęcić nauczycieli do pracy, której celem może być refleksja nad wpływem mediów na nasze codzienne funkcjonowanie, usprawnienie pracy metodą projektu i rozbudzenie radości tworzenia. Chcieliśmy włączać ucznia w aktywny proces nauczania, aby był nie tylko jego odbiorcą, ale również i twórcą.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 maja 2013r. w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Uroczyste wręczenie nagród poprzedzone zostało obejrzeniem wszystkich filmów biorących udział w konkursie, aby wszyscy mogli zapoznać się z twórczością swoich kolegów.
I miejsce – Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie
Wyróżnienie: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 z Poznania
Zespół Szkół Specjalnych z Leszna
Zespół Szkół Specjalnych z Brzezia
Zespół Szkół Specjalnych z Kościana
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Rydzyny
Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięscy otrzymali tablet oraz sprzęt agd (frytkownicę i robot kuchenny), a pozostali uczestnicy sprzęt agd (frytkownicę i robot kuchenny) oraz dyplomy. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne przy słodkim poczęstunku. Wszystkie filmiki można obejrzeć na stronie szkoły: http://www.zsskoscian.pl/

Zarażanie książką 2013 - Bon czy ton, savoir - vivre dla dzieci Grzegorza Kasdepke, Współczesny savoir – vivre dla nastolatków Marcina Przewoźniaka i Joanny Jabłczyńskiej

W maju 2013 roku odbyła się akcja Zarażanie książką. Uczniowie naszej szkoły zapoznani zostali z zasadami savoir – vivre’u dzięki lekturze książek Bon czy ton, savoir - vivre dla dzieci Grzegorza Kasdepke oraz Współczesny savoir – vivre dla nastolatków Marcina Przewoźniaka i Joanny Jabłczyńskiej.
Zarażanie książką - to program zachęcający dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do czytania książek.
Dzięki Stowarzyszeniu Patrzmy Sercem pozyskano pieniądze ze Starostwa Powiatowego oraz z Gminy Miejskiej na realizację projektu. Organizatorami tegorocznego programu były: pani Katarzyna Smoczyk i pani Patrycja Kuśnierczak. W Zarażanie włączyli się wszyscy nauczyciele, którzy podczas zajęć lekcyjnych uczyli zasad dobrego zachowania.
Na lekcji języka polskiego uczniowie zapoznani zostali z pojęciem kultura osobista, savoir – vivre, kindersztuba oraz analizowali i interpretowali książki. Dzieci z klas szkoły podstawowej na podstawie lektury Bon czy ton, savoir - vivre dla dzieci Grzegorza Kasdepke charakteryzowały postać Kuby i Buby. Natomiast uczniowie klas gimnazjum korzystali z książki Współczesny savoir – vivre dla nastolatków Marcina Przewoźniaka i Joanny Jabłczyńskiej.
Wszyscy uczniowie dowiedzieli się, jakie zasady kultury osobistej obowiązują w miejscach publicznych. Na przyrodzie i biologii uczniowie uczyli się, jak dbać o higienę osobistą i sprawność fizyczną. Na informatyce przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą zasad dobrego zachowania w kinie, teatrze i szkole. Wychowawcy klas uświadomili dzieciom jak ważne są dobre maniery w domu rodzinnym, stosunek dzieci wobec rodziców.
Z zasadami savoir – vivre’u obowiązujących w różnych zakątkach świata uczniowie zapoznani zostali na lekcji geografii. Na technice poznali zasady obowiązujące przy stole. Dzieci przygotowały również wiele pięknych plakatów z zakresu kultury osobistej. W bibliotece szkolnej przygotowana została wystawa książek i poradników na temat savoir – vivre’u.
W szkole odbyło się wiele atrakcyjnych konkursów związanych z tematyką książek G. Kasdepke, M. Przewoźniaka i J. Jabłczyńskiej. Przeprowadzono konkurs plastyczny ABC dobrego wychowania, konkurs pięknego czytania dla uczniów klas szkoły podstawowej, konkurs wiedzy z zakresu savoir – vivre’u, konkurs na dżentelmena szkoły oraz zabawy ruchowe – wyścigi kelnerów.
Impreza podsumowująca Zarażanie książką odbyła się 27 maja 2013 roku. Uczniowie obejrzeli spektakl na podstawie książki Bon czy ton, savoir - vivre dla dzieci Grzegorza Kasdepke przygotowany przez uczniów z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Następnie wręczono nagrody za poszczególne konkursy.

Im wcześniej tym skuteczniej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Patrzmy Sercem działające przy Zespole Szkół im Marii Konopnickiej w Kościanie realizowało zadanie publiczne w ramach projektu Im wcześniej, tym skuteczniej. Projekt został zrealizowany dzięki funduszom zapewnionym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zadanie publiczne zostało zrealizowane w terminie od 20 maja 2013r do października 2013r. Stowarzyszenie otrzymało 10000zł. Projekt zakładał realizację zajęć indywidualnych z dziećmi uczestniczącymi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka także działającym przy Zespole Szkół im Marii Konopnickiej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rehabilitacji ruchowej oraz zajęciach integracji sensorycznej. Poprzez zajęcia integracji sensorycznej oraz ćwiczenia rehabilitacyjne nastąpiła poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego ciała a następnie wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Dzieci nabyły umiejętności radzenia sobie z własnym ciałem, adaptowania się do otoczenia, rozwinęły się komunikacyjnie oraz nastąpiło wygaszanie nieprawidłowych zachowań utrudniających adaptacje społeczną. Realizatorzy projektu podkreślają ogromne znaczenie potrzeby wczesnego zdiagnozowania zaburzeń występujących u dzieci oraz konieczność wczesnej interwencji terapeutycznej.

Kulturalne pielgrzymowanie

Od lutego do końca pażdziernika 2012 r. Stowarzyszenie realizowało program Kulturalne pielgrzymowanie. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Miasta Kościana oraz Powiatu Kościańskiego. Dzięki niemu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat filmu i teatru. Nabyli również umiejętności praktycznych takich, jak: rezerwacja biletów, zamawianie autokaru, sprawdzanie rozkładu jazdy. Poza tym ważne w Kulturalnym pielgrzymowaniu były wyjazdy:
- Wyjazd do kina na film pt. Podróż na tajemniczą wyspę,Królewna Śnieżka, Dzwoneczek i Na tropie Marsupilami.
Uczniowie mieli również możliwość wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu na przedstawienie pt. Sceny życia smoków i zwiedzanie Starówki.
Na koniec projektu uczniowie przygotowali artykuł na stronę internetową i do kroniki szkolnej z realizacji projektu

Morsik - cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Kolejnym programem realizowanym przez Stowarzyszenie było przedsięwzięcie zatytułowane MORSIK IV – cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Od marca do października 2012 roku dzieci i młodzież Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie uczestniczyły w projekcie „Morsik”- cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie. Pobyt na basenie dostarczył dzieciom wiele pozytywnych emocji, sprawił, że nabrały one pewności siebie, uwierzyły w swoje możliwości.
Specyfika środowiska wodnego umożliwiła odciążenie kręgosłupa, pozwoliła na zastosowanie różnych ćwiczeń oddechowych, wpłynęła na rozluźnienie mięśni i elongację kręgosłupa, a przez to wpłynęła na poprawę postawy ciała dzieci . Poprzez zajęcia na basenie nasi podopieczni stali się też bardziej samodzielni (np. nauczyli się samodzielnie rozbierać i ubierać, suszyć włosy, wyszukiwać numerek szafki), nabyli umiejętność poprawnego zachowania w miejscach publicznych.
Zajęcia na basenie wpłynęły korzystnie nie tylko na kondycję naszych podopiecznych , ale także na rozwój ich osobowości. Projekt ten uświadomił dzieciom i młodzieży, że czas wolny można spędzać nie tylko przed komputerem, telewizorem, ale także a może przede wszystkim aktywnie.

Im wcześniej, tym skuteczniej

Projekt dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem projektu była integracja i wspieranie rozwoju dzieci z różnego typu niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat lub do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, objętych opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz integracja i wsparcie dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
Realizacja projektu rozpoczęła się 21 maja do 16 grudnia. Dzięki realizacji projektu możliwe było wprowadzenie do działań Zespołu cyklicznych, grupowych zajęć integracyjnych, zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i ich rodzin oraz spotkania konsultacyjnego z wszystkimi terapeutami i specjalistami wchodzącymi w skład Zespołu. W ramach projektu zorganizowane zostały następujące działania:
-Dzień Dziecka – impreza integracyjna połączona ze spotkaniem konsultacyjnym dla rodziców. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowych (np. suchy basen, tor przeszkód, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego), plastycznych (modelowanie w ciasto linie, masie solnej, malowanie farbami na dużych arkuszach papieru, malowanie dziesięcioma palcami), edukacyjnych (układanie budowli z klocków, układanie puzzli, itp.) Dodatkową atrakcją były ćwiczenia i tańce przy muzyce.
-Spotkanie konsultacyjne dla rodziców. Działanie to umożliwiło rodzicom indywidualne spotkania ze specjalistami i terapeutami w celu przeprowadzenia konsultacji i uzyskania porad dotyczących rozwoju ich dzieci oraz możliwości dalszej rehabilitacji.
-Cykliczne zajęcia integracyjno-terapeutyczne prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Wykonywane ćwiczenia były okazją do nawiązania silnych więzi emocjonalnych z rodzicem, dawały poczucie bezpieczeństwa, możliwość poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły. Dzięki tej metodzie dzieci nabrały pewności siebie, stały się pewne swoich możliwości, uczyły się podejmować inicjatywę oraz wykorzystywać własną inwencję. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami bardzo chętnie i entuzjastycznie podchodziły do zajęć.
-Cykliczne zajęcia prowadzone metodą CH. I M. Knillów. Proponowane programy stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Podstawą jest to, że dziecku jest dane inne niż do tej pory zaplanowane i systematyczne, doświadczenie ruchów takich jak: naciskanie i kulanie przedmiotów, obracanie ich, pocieranie ich, przekładanie różnych rzeczy z ręki do ręki itp.
Różnorodne ćwiczenia wykonywane przez dzieci z pomocą rodziców dały im możliwość rozwijania świadomości własnego ciała oraz pozwoliły nauczyć się kontroli nad ruchami, co z kolei ułatwiło komunikację z otoczeniem.

Zarażanie książką IV

to innowacyjny program zachęcający dzieci i młodzież do czytania książek. Dzięki Stowarzyszeniu ,,Patrzmy Sercem” pozyskano pieniądze ze Starostwa Powiatowego oraz z Gminy Miejskiej na realizację projektu. W maju 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zapoznali się książką Agaty Widzowskiej – Pasiak pt. Koń na receptę. W Zarażanie książką włączyli się nauczyciele uczący różnych przedmiotów. Dzięki zadaniom wyznaczonym przez organizatorów uczniowie, na każdej lekcji, w różnoraki sposób zapoznani zostali z tematyką lektury. Podczas lekcji języka polskiego analizowali i interpretowali dzieło. Na zajęciach z przyrody dzieci dowiedziały się o rasach koni oraz poznały ich anatomię. Na geografii zdobyły wiadomości dotyczące występowania koni w danych regionach świata. Dzięki lekcji historii poznały konie słynnych władców. Prezentacja multimedialna dotycząca hipoterapii przygotowana została na lekcji informatyki. Przeprowadzone zostały również konkursy:
- czytania ze zrozumieniem,
- próby twórczości literackiej pt. Wiersze o koniach,
- przyrodniczy pt.Jestem znawcą koni,
- plastyczny pt.Legendarny jednorożec.
Impreza podsumowująca projekt Zarażanie książką odbyła się dnia 28 maja 2012 roku. Uczniowie obejrzeli spektakl (Teatr Cieni) na podstawie książki Koń na receptę, wysłuchali relacji z zajęć hipoterapii, na które uczęszczają uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. Dzieci zaprezentowały również swoje ,Wiersze o koniach oraz otrzymały nagrody za udział w poszczególnych konkursach związanych z tematyką lektury.

Kulturalne pielgrzymowanie

Od 1 lutego do 30 października 2011 r. Stowarzyszenie realizowało program Kulturalne pielgrzymowanie które było kontynuacją projektu W pogoni za kulturą. Priorytetowymi działaniami podczas realizacji zadania stały się przede wszystkim działania wspierające popularyzację kultury i sztuki. Uczniowie byli odbiorcami sztuki podczas pobytu w: kinie, muzeum, teatrze oraz operze. Dzięki niemu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat filmu, teatru i opery. Nabyli również umiejętności praktycznych takich, jak: rezerwacja biletów, zamawianie autokaru, sprawdzanie rozkładu jazdy. Poza tym ważne w Kulturalnym Pielgrzymowaniu były wyjazdy:
- do kina trójwymiarowego - 1920 Bitwa Warszawska ( poprzedzony prelekcją historyczną)
- na turniej w kręgle,
- na lekcję muzealną w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu Stroje Ludowe
- do Teatru Wielkiego w Poznaniu Piotruś i wilki
- do Teatru Nowego w Poznaniu -Ożenek
Dotację na realizacje projektu Kulturalne pielgrzymowanie Stowarzyszenie uzyskało z Urzędu Miasta w Kościanie oraz Powiatu Kościańskiego

Z kulturą za pan brat

Urząd Marszałkowski przyznał na jego realizację 2000 zł. Projekt obejmuje działania praktyczne na terenie szkoły. Poza tym ważnym elementem projektu są wyjazdy dzieci i młodzieży do kina i teatru.

Zdrowo i kolorowo

To projekt, który integruje społeczność uczniowską. Kwota 850 zł , którą Starostwo Powiatowe w Kościanie przeznaczyło na jego realizację przeznaczona zostanie na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka. Działania projektu obejmują wiec wszystkich uczniów szkoły. Głównym celem Zdrowo i kolorowo jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Podczas festynu uczniowie wezmą udział w wielu konkurencjach sportowych. Imprezami towarzyszącymi będą: wystawa prac uczniów i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, pokaz tańca w wykonaniu zespołu Świetliki i Honey oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników festynu.

Nie święci garnki lepią

Głównym celem programu Nie święci garnki lepią jest wdrożenie młodzieży do wykonania rękodzieła artystycznego (ceramika). Dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kościanie (670 zł) uczniowie klasy przysposabiającej do pracy wezmą udział w warsztatach ceramicznych dla młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami w Świerzawie Dobków. Przez dwa dni uczniowie poznawać będą tajniki wyrabiania przedmiotów ceramicznych - techniki, szkliwienie, wypalanie, ozdabianie. W trzecim dniu pobytu beneficjenci programu zwiedzą Złotoryję.
Twórcami projektu są: Ewa Łaszczyńska, Agata Rybarczyk, Nadia Nowaczyk.

W pogoni za kulturą

Od styczna 2009 Stowarzyszenie Patrzmy Sercem realizuje projekt W pogoni za kulturą. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie otrzymało pieniądze od Urzędu Miasta Kościana. W pogoni za kulturą to projekt, który ma przybliżyć 40 uczniom (aktywnie uczestniczącym w życiu szkoły, dobrze uczącym się, z nienagannym zachowaniem) życie kulturalne. Podczas realizacji zadania dzieci wezmą udział w zajęciach związanych z filmem, teatrem, telewizją. Poza tym uczniowie wyjadą do Teatru Muzycznego, Teatru Lalki, Multikina oraz Telewizji Poznań. Realizatorami projektu W pogoni za kulturą są: uczniowie ZSS w Kościanie oraz opiekunowie: Anna Hordecka, Eliza Kaźmierczak, Katarzyna Smoczyk (osoby te są również twórcami programu).

Zarażanie książką - program zachęcający dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do czytania książek

W kwietniu 2009 roku Stowarzyszenie Patrzmy Sercem będzie realizować projekt pt. Zarażanie książką - program zachęcający dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do czytania książek. Na realizację tego zadania Starostwo Powiatowe w Kościanie przeznaczyło 650 zł. W roku 2009 uczniowie zapoznają się z książką Barbary Gawryluk pt. Dżok, legenda o psiej wierności. Głównymi celami projektu są: rozbudzenie i rozwijanie w dziecku aktywności i dojrzałości czytelniczej. Przygotowanie bezpośredniego obcowania z literaturą przez rozwijanie: - wrażliwości artystycznej oraz indywidualnych zdolności artystycznych, - umiejętności refleksyjnej i krytycznej oceny zjawisk w kulturze i sztuce. Realizatorami projektu będą uczniowie i nauczyciele ZSS w Kościanie. Twórcami projektu są: Anna Hordecka i Katarzyna Smoczyk

Morsik - cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

W styczniu 2009 rozpoczęła się realizacja projektu pt. Morsik - cykl zajęć rekreacyjno-sportowych. Projekt zakłada 37 wyjazdów na basen (od stycznia do grudnia 2009 roku). Każdorazowo w zajęciach będzie brać udział 10 uczniów. Głównym celem projektu jest korekcja wad postawy naszych uczniów oraz oswajanie ich z wodą. Zajęcia na basenie prowadzone są przez panie Magdalenę Perekietkę oraz Monikę Włodarczak. Nauczycielki te są również twórcami opisanego projektu. Finanse na ten projekt Stowarzyszenie otrzymało od Urzędu Miasta Kościana

Czy wiesz że..

  • Wolontariat - pomóż nam
  • OPP możesz przekazać 1% podatku
  • każdy może zostać DARCZYŃCĄ
  • możesz być PARTNEREM

Przekaż 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego PIT