Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną

  O stowarzyszeniu

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Patrzmy Sercem jest organizacją wspierającą uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie im. Marii Konopnickiej. Powołano je 14.01.2008 r., a wpisano do KRS 21.03.2008r.

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 • Wspieranie zadań wychowawczych szkoły,
 • Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Wspomaganie specjalnych uzdolnień i kreowanie zainteresowań uczniów,
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, turystycznych, wypoczynkowych oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • Wzbogacanie wyposażenia szkoły.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych,
 • Inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
 • Integrację ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • Współpracę z wolontariuszami,
 • Organizowanie wystaw, konkursów, odczytów i koncertów.

 

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczono błędny numer konta.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku błąd został skorygowany.

Za utrudnienia z tego powodu bardzo Państwa przepraszamy.

Dziękujemy Państwu za ciągłe wsparcie naszych działań.

Czy wiesz że..

 • Wolontariat - pomóż nam
 • OPP możesz przekazać 1% podatku
 • każdy może zostać DARCZYŃCĄ
 • możesz być PARTNEREM

Przekaż 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego PIT